Jdi na obsah Jdi na menu
 


Virtual Pet by FooPets.com   

 

 
 

Obrazek

Je sVaČvEčEr. LySpErNí jEzElEnI

sE VíRnĚ VrTáČeJí v mOkŘaVě.

vEtChAřÍ HaDrOuŠcI JsOu rOzTrUcHlEnI

a sElVy sYšTí tEsKnOsKuHrAvĚ.

"sTřEz sE, sTřEz tLaChApOuDa, MiLý sYnU,

Má tLaMu zUbAtOu a oStRý dRáP.

PtÁk zLoŠkRv uŽ Se tĚšÍ Na hOsTiNu,

vZtEkLiTě čÍhÁ Na tĚ PeNtLoChŇaP."

mEč šArŠoUn vYtRh, PeVnĚ SeVřEl v dLaNi

A V LeSe sToPoVaL Ty cHvOsTnAtCe,

pAk pOd sTrOm tUmTuM UsEd v zAdUmÁnÍ

a hOtOvIl sE K DiVé šArVáTcE.

A KdYž tAk zAcHmUrDěNě oDpOčÍvAl,

tU Z HuŇaTéHo lEsA TlAcHaPoUd

TaM VtRhL ŠuMoHvIzDnĚ JaKo pŘíVaL

a s vRňOuKáNíM ChTěL Ho nApAdNoUt.

rÁz nArÁz sEkAl, ŠmIk! ŠmIk! V StÍnU StRoMů

ŠaRšOuNeM MáVaL StÁlE LíTěJi,

aŽ HlAvU UťAl mU A PoToM DoMů

Se hArCoSlAvNě vRáTiL S TrOfEjÍ.

"pOjĎ Na mÁ PrSa, VšAk tO ByLa tÚrA

s tÍm tLaChApOuDeM, cHlAp jSi oD KoStI.

Oj nÁdHeRnAjS, oJ BaŠtA. hOjA! hUrÁ!"

a pOcHrUcHňÁvAl sAmOu rAdOsTí.

jE SvAčVeČeR. lYsPeRnÍ JeZeLeNi

Se vÍrNě vRtÁčEjÍ V MoKřAvĚ.

VeTcHaŘí hAdRoUšCi jSoU RoZtRuChLeNi

A SeLvY SyŠtÍ TeSkNoSkUhRaVě.

 

Obrazek

ž
ž
žVždy vyšlapuj ze zásady levou
 

...když padnou můry na liniích posledností!

24. 4. 2010

..je to výlevka?? Je to někdo jiný?? ..Je to realita..? ..Snad... ....i to tak zní...

 

...malinko Poe zie!

17. 4. 2010

...nyní není možné jen chytat klíčových slov... ...musí se chápati...

 

Ugly and Rough

25. 11. 2009

ne za, však na zrkadla!

 

Míla, no...

4. 11. 2009

 

Promítnutá ona já

3. 11. 2009

poprvé...nepodruhé...nepotřetí aaaaaa...neprodáno!!!

 
Celý příspěvek | Rubrika: Vizualizace Alenčiny sepsané tváře | Fotografie: Koitsuki | Komentářů: 0

Trychtíři

17. 9. 2009

přeskládala jsem si Funnely

 

Dokolování zraků - SU-GO-YIII!!! IIK!!

12. 7. 2009

You jsut msut lvoe it!!! o^.^o

 

Co by mne vážným způsobem chtělo:

12. 5. 2009

 

Opětování těsného

15. 4. 2009

BJD

 

Nezneuctěné, nenarozené...

13. 4. 2009

neživé panny